Gama SOVSOLV

SOVSOLV

Sprijinim continuu utilizatorii industriali de lacuri și vopsele în asimilarea și punerea în practică a celor mai recente cerințe ale legislației care reglementează emisiile de COV.

Marca Sovsolv include opțiuni de lacuri și vopsele cu conținut de COV limitat în funcție de aria industrială în care activează utilizatorul.

Produsele sunt însoțite la prima livrare/testare de fișe cu date de Securitate care permit utilizatorului să organizeze corect depozitarea, manipularea, utilizarea, aplicarea, în condiții de siguranță pentru operator și pentru mediu.

Folosim tehnici de colaborare cu partenerii din amonte și din aval pentru a crea soluții reciproc avantajoase.